Privacyverklaring

In het kort
Verhuurburo Zeeland BV respecteert de privacy van de eigenaren (verhuurder) en klanten (huurder) en verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en zo goed mogelijk volgens de wettelijke bepaling. Uw gegevens worden verzameld om facturen te kunnen sturen en contracten en huurovereenkomsten tot stand te laten komen. Voor het onderhoud van de accommodaties en onze werksystemen werken wij samen met
derden.

Verhuurburo Zeeland BV, gevestigd aan Oosthavendam 10 te Breskens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
H. Vreekamp
Oosthavendam 16-18
4511 AZ Breskens
Tel. 0117-383940

H. Vreekamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Verhuurburo Zeeland. Hij is te bereiken info@verhuurburozeeland.nl of via bovenstaande gegevens

Persoonsgegevens die verwerkt worden Verhuurburo Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verhuurburo Zeeland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte mocht dit noodzakelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verhuurburo Zeeland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verhuurburo Zeeland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verhuurburo Zeeland is geadviseerd om de gegevens te bewaren voor een periode van 10 jaar Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Verhuurburo Zeeland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Toestemming intrekken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verhuurburo Zeeland. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verhuurburozeeland.nl. Hierbij kan er een kopie
van uw identiteitsbewijs worden gevraagd. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verhuurburo Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens en/of foto’s niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verhuurburozeeland.nl
 
Juni 2018